Tuesday, March 9, 2010


Knute på tråden......
Her kommer en velment liten advarsel til Haugaland kraftkarer og andre som er betalt for å se opp. På Hawaii bør du slakke litt på nakkestrikken og se ned, så du ikke blir amper og pådrar deg en kortslutning under kraniet. Kjerringa med strømmen ser nesten ut til å løpe løpsk i labyrinten, men de fleste på øya ser lyset for det.


Men for all del, ledningsnettet er praktisk på mange måter da,
og kan være første skritt på vegen til en hengende hage.Men det helt store her nede nå er sko på telefonledningene. Fem par måtte gudsordet fra landet se, før hun ante en sammenheng. Fenomenet har fått et navn i statene, den nye grafittien, shoefiti. Det kan være skoene til Lucy in the sky, et signal om at her får du kjøpt stoff. Ellers er det i ferd med å bli en del av amerikansk folklore, kan bli brukt for å markere dødsfall, bryllup, skolefri....Eller simpelthen skokastendene slyngler? Stolpesko light?

No comments:

Post a Comment